AMPA Escola de la Concepció
Escola de la Concepció

Manifest

En suport del projecte de música a l'escola pública CEIP La Concepció de la dreta de l’Eixample

La direcció i l’Associació de Pares i Mares dels Alumnes (AMPA) de l’Escola de la Concepció, ubicada a la dreta de l’Eixample, volem posar de manifest la importància que té el projecte musical d’aquesta escola i els grans fruits que dóna des de fa vint anys.

El projecte de música de l’Escola de la Concepció és l’eix vertebrador de la línia educativa d’aquest centre. Consisteix a donar formació musical als nens i nenes des de P3 fins a 6è i culmina amb la creació de quatre big bands formades pels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è on aprenen a fer música i a gaudir-la amb els seus companys. En total 100 nens i nenes entre 8 i 12 anys que a través de la música creixen i aprenen.

Considerem que:

Per totes aquestes raons, demanem la teva adhesió per tal que el projecte de música de l’Escola de la Concepció pugui continuar existint i trobi finalment un marc estable i reconegut de finançament. Volem que els nens i nenes de la nostra escola disposin d’una educació de qualitat, oberta a tothom, centrada en el nostre projecte de música.